Disclaimer

De op deze website getoonde informatie is met veel zorg door ons samengesteld. Hierbij is gebruik gemaakt van informatie die is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht. Deze informatie is echter indicatief en aan wijzigingen onderhevig.

Aan de informatie op de website kan geen rechten worden ontleend.
 
Hypotheek Heerenveen en (eventuele) andere leveranciers van informatie aan deze website aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de volledigheid en/of juistheid van deze website en de daarop of daardoor verstrekte informatie. Als u via deze website door middel van een hyperlink een website raadpleegt van derden dan wordt deze informatie verstrekt door de derde die op de betreffende website wordt genoemd. Hypotheek Heerenveen aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de informatie op deze websites.
 
De informatie op deze website is uitsluitend voor eigen gebruik en mag niet worden overgedragen, verveelvoudigd, bewerkt of verspreid zonder toestemming van Hypotheek Heerenveen. Verder dienen de aanwijzingen van Hypotheek Heerenveen betreffende het gebruik van de verstrekte informatie te worden opgevolgd